Η βάπτιση του Μάξιμου στην Αθήνα. Φωτογραφία βάπτισης.